Opći uvjeti oglašavanja

Opći uvjeti oglašavanja Linker Media d.o.o. (u daljnjem tekstu Linker Media) reguliraju korištenje Linker Media usluga od strane Oglašivača te zajedno s narudžbenicom (ili podacima u sučelju Linker platforme) čine ugovor između Linker Medie i Oglašivača. Ukoliko postoji nedosljednost između uvjeta definiranih u potpisanoj ili prihvaćenoj narudžbenici, onih upisanih u sučelje Linker platforme ili ovih uvjeta, biti će primjenjivi detalji kampanje upisani u sučelje Linker platforme.


1. Usluge

a. Linker Media vlasnik je Linker platforme koja služi za nativno oglašavanje i razmjenu sadržaja na partnerskim portalima. Putem Linker platforme kroz oglašivačku mrežu partnerskih portala prikazuju se oglasi koji vode do odredišne stranice Oglašivača u svrhu promocije. Linker platforma koristi algoritme koji određuju redoslijed i učestalost prikazivanja oglasa unutar Linker mreže.

b. Linker Media se obvezuje da će prikazivati oglase prema grafičkim, tekstualnim, vremenskim i drugim smjernicama postavljenima ili definiranima od strane Oglašivača sve do vremenskog isteka kampanje i/ili trajanja dogovorenog budžeta.

c. Linker Media ne može uvijek garantirati plasman, pozicioniranje ili vrijeme isporuke sadržaja oglasa kao niti cjelokupnu isporuku naručenih klikova u definiranom razdoblju trajanja kampanje, prikazivanja oglasa određenoj ciljnoj skupini ali će putem Linker platforme nastojati u najboljoj namjeri zadovoljiti sve uvjete iz narudžbenice.


2. Sadržaj oglasa

Sav sadržaj, proizvod i/ili usluge moraju poštivati lokalna ograničenja te važeće zakone i propise oglašavanja unutar Republike Hrvatske.

Oglašivači su sami odgovorni da njihov oglas odgovara zakonskim odredbama, a Linker Media ne preuzima odgovornost za sadržaj bilo kojeg oglasa. Linker Media će osigurati brzo i efikasno uklanjanje oglasa koji eventualno krše zakonske odredbe ili narušavaju prava trećih strana. Takvi oglasi bit će uklonjeni najkasnije u roku od 8 sati od trenutka kad je Linker Media zaprimila obavijest o postojanju istog sa objašnjenjem i odredišnom stranicom oglasa, na e-mail: [email protected].

Linker Media se izričito obvezuje da oglasni prostor na partnerskim portalima neće koristiti za plasiranje sljedećeg oglasnog sadržaja:

1) neprimjerenog sadržaja za odrasle
2) seksualno sugestivnih sadržaja
3) informiranja i/ili bilo kakvog oglašavanja stranih igara na sreću, kao i stranih priređivača igara na sreću sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN  87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14)

Linker Media ima pravo odbijanja ili uklanjanja sadržaja oglasa, zaustavljanja kampanja i/ili zabrane pristupa oglašivača platformi u slučaju plasiranja bilo kojeg od navedenih zabranjenih sadržaja:

a. Sadržaj koji je uvredljiv, prijeteći ili neprimjeren
b. Sadržaj koji je opasan ili promovira opasno ponašanje
c. Sadržaj koji uključuje lažna obećanja, prevare ili ilegalne aktivnosti
d. Sadržaj koji je zastrašujući, alarmantan, šokantan ili bizaran
e. Sadržaj koji potiče mržnju, diskriminaciju, zlostavljanje, intoleranciju ili eksploataciju
f. Sadržaj koji direktno prikazuje osobne informacije ili osjetljive informacije bez izričitog pristanka osobe


3. Detalji kampanja

a. Plaćanje: Prije pokretanja kampanja Linker Media zadržava pravo avansne uplate budžeta potrebnog za isporuku kampanje. U tom slučaju oglasi unutar kampanje mogu krenuti s prikazivanjem tek nakon što Linker Media zaprimi dogovoreni budžet na svom računu. Broj klikova i impresija prikazanih u Linker platformi jedini su relevantni podaci na temelju kojih se računa potrošen budžet.

b. Vođenje kampanja: Oglašivač razumije i pristaje na prihvaćanje odgovornosti za vlastita postupanja u Linker platformi tijekom postavljanja i vođenja kampanje. Linker Media neće pregledavati aktivnosti oglašivača u njegovom korisničkom sučelju te nije odgovorna za pogreške oglašivača. Linker Media će odobravati oglase i upisivati budžet kampanje prije početka prikazivanja oglasa te zadržava pravo da oglašivačima zabrani mogućnost uređivanja kampanja radi bilo kojeg razloga.

c. Otkazivanje kampanja: Prilikom narudžbe kampanje Oglašivač treba definirati početak i kraj trajanja kampanje. Kampanja može biti prekinuta ili zaustavljena od strane Oglašivača pismenim putem unutar dva radna dana ili samostalno putem platforme unutar dvanaest sati od željenog prestanka prikazivanja kampanje. Linker Media također ima pravo zaustavljanja kampanje ili oduzimanja prava Oglašivaču za korištenje usluga Linker platformi ako iz bilo kojeg razloga vjeruje da je Oglašivač prekršio odredbe ovih Općih uvjeta oglašavanja.


4. Vlasništvo sadržaja i podataka

a. Vlasništvo sadržaja: Oglašivač ima vlasništvo nad intelektualnim pravima unutar oglašivačkog sadržaja prikazanog na oglasima i odredišnoj stranici.

b. Vlasništvo podataka: Linker Media i Oglašivač imaju pravo nad svim podacima koji su aktivno i pasivno prikupljeni na ili putem mreže i servera obiju stranka, a u skladu sa zahtjevima Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

c. Linker pixel: Oglašivač može uz obostrani dogovor postaviti Linker pixel na svoje odredišne stranice. Linker Media može u bilo kojem trenutku ažurirati, promijeniti ili nadomjestiti Linker pixel uz diskreciju koja neće omesti funkcioniranje odredišne stranice Oglašivača te zadržavanje svrhe. Linker Media će koristiti Linker pixel za sakupljanje podataka o konverzijama i obavljanje analitike platforme, integriranje i povezivanje podataka te optimizaciju načina prikupljanja, segmentiranja i ciljanje oglašivačkog sadržaja, sve u skladu sa zahtjevima Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.


5. Povjerljivost

a. Obje strane pristaju poštivati „Povjerljive podatke“ (definirani u nastavku) koje jedna stranka otkriva drugoj povezanih sa zajedničkom suradnjom i ovim Općim uvjetima oglašavanja. Stranka koja prima povjerljive informacije neće ih otkriti trećoj strani ili koristiti za neku drugu svrhu, osim u vezi s njegovim pravima i obavezama definiranim u ovom sporazumu. Povjerljivi podaci uključuju sve informacije povezane s bilo kojom od stranka ili njihovim podružnicama ili partnerima koji nisu generalni poznati javnosti, informacije koje su označene kao povjerljive ili vlasničke što uključuje i uvjete ovog sporazuma. Povjerljive informacije ne uključuju informacije koje su u vrijeme objavljivanja ili nakon toga postale dio javne domene putem drugih izvora, informacije koje su u vrijeme objavljivanja bile u zakonskom posjetu strane primatelja, informacije koje su samostalno razvijene od strane primatelja bez korištenja povjerljivih podataka ili naknadno pribavljene informacije od treće strane koja ne podliježe obvezi povjerljivosti u odnosu na objavljene podatke.

b. Povjerljive informacije će se čuvati u najstrožem povjerenju i štiti će se svim razumnim i potrebnim sigurnosnim mjerama. Stranka koja prima povjerljive informacije neće ih otkrivati nikome osim zaposlenicima koji imaju potrebu znati te informacije te koji su vezani jednakom obavezom čuvanja povjerljivosti. Bilo koja stranka može otkriti povjerljive informacije nužno potrebne za udovoljavanje zahtjevima svakog sudskog naloga, zakona ili vladine agencije.


6. Zaštita podataka

Uz poštivanje svih primjenjivih zakona (uključujući Opću Uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679) svaka stranka je pojedinačno odgovorna za poštivanje relevantnih obavijesti i dobivanje relevantnih suglasnosti. U mjeri u kojoj je potrebno, stranke će surađivati u zadovoljavanju zahtjeva pošiljatelja i provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje sprječavaju slučajno ili nezakonito uništenje i gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje ili pristup osobnim podacima. Stranke će na svojim web stranicama održavati i prikazivati lako dostupne politike privatnosti koje definiraju upotrebu bilo kojeg kolačića putem korištenih usluga i uključuje pojedinosti o sigurnosnim kontrolama svake stranke.

Kako bi poboljšali funkcionalnost stranice, Linker.hr koristi kolačiće (cookies). Više o kolačićima pročitajte u Politika privatnosti. Slažem se